Hallands Trädgårdsförening

— Hallands Trädgårdsförening

Kallelse till Årsmöte 2023

Torsdagen den 16 februari kl. 18.30 OBS! lokal Immanuelskyrkan.
Vi startar kvällen med årsmötesförhandlingar och därefter kommer Jörgen
Magnusson att visa film från vår resa till Irland i somras. Föreningen bjuder
som vanligt på lättare förtäring, därför är det viktigt att ANMÄLAN GÖRS SENAST 9 FEBRUARI på info@hallandstradgardsforening.se eller till Görild Ravheden, ring eller sms:a 076-113 83 16.
Tag gärna med vinster till lotteriet! Varmt välkommen!

Dagordning vid årsmöte 2023

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två personer att jämte mötesordföranden, justera
  protokollet och vara rösträknare
 5. Godkännande av kallelse och dagordning
 6. Verksamhetsberättelse för det gångna året
 7. Räkenskaperna och föreningens ekonomiska ställning
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Förslag som styrelsen hänskjutit till årsmötet,
 12. Val av ordförande i föreningen
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av övriga styrelsesuppleanter
 15. Val av revisorer
 16. Val av revisorssuppleant
 17. Val av ledamöter och sammankallande i valberedning
 18. Motioner
 19. Övriga frågor