Hallands Trädgårdsförening

— Hallands Trädgårdsförening

Kallelse till Årsmöte 2024

Onsdag 14 februari kl 18.30 i Sankt Nikolai församlingshem, Halmstad.

Vi startar kvällen med årsmötesförhandlingar. Därefter kommer Sofia Warpman, Stadsträdgårdsmästare Halmstads kommun, berätta om kommunens parker och grönområde och hur de arbetar för att få in mer grönska i staden och öka den biologiska mångfalden.

Föreningen bjuder som vanligt på lättare förtäring (anmäl ev. allergi), därför är det viktigt att anmälan görs senast 9 februari på info@hallandstradgardsforening.se eller till Görild Ravheden, ring eller sms:a 076-113 83 16.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga 14 dagar innan på vår hemsida.

Tag gärna med vinster till lotteriet! Varmt välkommen!

Dagordning vid årsmöte 2024

1. Fastställande av röstlängd 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två personer att jämte mötesordföranden, justera protokollet och vara rösträknare 5. Godkännande av kallelse och dagordning 6. Verksamhetsberättelse för det gångna året 7. Räkenskaperna och föreningens ekonomiska ställning 8. Revisionsberättelse 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 10. Fastställande av årsavgift. 11. Val av ordförande i föreningen 12. Val av styrelseledamöter 13. Val av övriga styrelsesuppleanter 14. Val av revisorer 15. Val av revisorssuppleant 16. Val av ledamöter och sammankallande i valberedning 17. Motioner 18. Övriga frågor