Hallands Trädgårdsförening

— Hallands Trädgårdsförening

Humlan surrar….


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

”Herr Humla”, delar med sig av sina kunskaper om några av våra viktiga pollinerare.
Vi får tips på hur vi kan hjälpa våra pollinerare att finna boplatser och
vilka växter i våra trädgårdar som gynnar pollinerare.
Göran Holmström är journalist och expert på humlor och vildbin och
har skrivit den första boken på svenska om alla Sveriges humlor. Han
är numera pensionär men arbetar med vildbin för Artdatabanken vid
Lantbruksuniversitet, föreläser och anordnar humlevandringar.
Göran kommer att berätta om vildbin och humlor. Det finns 260 arter
av vildbin i landet vilket inte många känner till. Bin och humlor pollinerar och gör en fantastisk insats i det tysta.
Torsdagen den 24 mars kl. 18.30
Stadsbiblioteket, Halmstad

Mer information: Program 2022