background

Evenemangskalendern

kalender                                                                

 

 

Program 2020


 

Fröbytarkväll

Nu är det dags igen att byta till sig nya spännande fröer!

I samarbete med Vuxenskolan inbjuder vi till fröbytarkväll. Välkommen du som har överskott och vill dela med dig. Och välkommen du, som inte har egna fröer, men som gärna vill få fina fröer med dig hem. Det brukar finnas frö så det räcker till alla. Vi träffas, har trevligt och utbyter kunskap och erfaren­heter om sådd och odling.

Ta gärna med dig frö som du är osäker på vad det är, så kan vi hjälpas åt att bestämma.

Kostnad 50 kr för medlem, 100 kr för icke medlem.

Fika ingår.

Tisdag 21 januari kl. 18.00 -20.00

Studieförbundet Vuxenskolan, Bredgatan 5. Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan 077-4400033.

 

 

 

 

 

I trädgården hörs andra ekon

 

”Trädgårdsodlandet ger mig mening och jag odlar, alltså finns jag”.

Göran Greider är författare, poet, journalist, debattör och trädgårdsodlare. Vi känner igen honom från debattprogram i radio och TV, föreläsningar, artiklar och böcker. Han är också, sedan många år, chefredaktör för tidningen Dalademokraten.

 I en by i Dalarna, mellan åkrar och ängar har Göran sin trädgård. Skogen finns också i närheten och Göran skriver ”för mig speglar trädgården det landskap den finns i”.

I trädgården hörs andra ekon är en annorlunda och mycket personlig träd­gårdsbok full av blommor, politik, poesi och till och med Görans recept på syrensaft. I år är han aktuell med sin poetiska bok En av dessa morgnar skall du stiga upp sjungande: självbiografiska sviter. Säkert kommer Göran att låta oss få ta del av dessa böcker.

Göran Greider berättar, kåserar och läser dikter om trädgården och odlandet.

Onsdagen den 5 februari klockan 18.30. Stadsbiblioteket, Halmstad

 

 

Kallelse till årsmöte 2020

Måndag 24 februari kl. 18.30 Karl XI servicehus, Källegatan 3 Halmstad

Vi startar kvällen med årsmötesförhandlingarna och därefter kommer Sven Johansson att berätta om och visa bilder från föreningens resa till Italien 2019.

Föreningen bjuder som vanligt på lättare förtäring, därför är det viktigt att anmälan görs senast den 17 februari till Kristina Stadler tfn 035-35145 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ta gärna med vinster till lotteriet!

Varmt välkommen!

 

 1. 1.Fastställande av röstlängd
 2. 2.Val av ordförande för mötet
 3. 3.Val av sekreterare för mötet
 4. 4.Val av två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet och vara rösträknare
 5. 5.Godkännande av kallelse och dagordning
 6. 6.Verksamhetsberättelse för det gångna året
 7. 7.Räkenskaperna och föreningens ekonomiska ställning
 8. 8.Revisionsberättelse
 9. 9.Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. 10.Fastställande av årsavgift
 11. 11.Förslag som styrelsen hänskjutit till årsmötet.Beslut om stadgeändring. Förslaget finns på nästa sida.
 12. 12.Val av ordförande i föreningen
 13. 13.Val av styrelseledamöter
 14. 14.Val av övriga styrelsesuppleanter
 15. 15.Val av revisorer
 16. 16.Val av revisorsuppleant
 17. 17.Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen
 18. 18.Motioner
 19. 19.Övriga frågor

 Förslag till ändring i stadgarna, årsmöte 2020

Anledningen till stadgeändring är att Riksförbundet Svensk Trädgård ändrat i sina stadgar och att familjemedlem är fullvärdig medlem med alla förmåner, dock ingen egen tidning.

 Nuvarande text:

§ 4 Medlemskap

Varje trädgårdsintresserad person kan bli medlem i föreningen. Medlem i föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård. Familjemedlem, boende på samma adress, kan delta i föreningens aktiviteter men ej utöva be­slutsrätt.

Förslag till ny text:

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen kan vara

 1. 1.Varje trädgårdsintresserad person.
 2. 2.Familjemedlem boende på samma adress. Familjemedlem betalar en re­ducerad familjemedlemsavgift, är fullvärdig medlem och får alla förmåner men erhåller inte förbundets tidning.

Beslut om stadgeändring ska fattas av två på varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte. Under förutsättning att beslut fattas på årsmötet görs en andra omröstning på kvällsföreläsningen 22 april.

 

Humlan surrar…. - Inställt

 

 

Sid 7 Göran Holmström”Herr Humla”, delar med sig av sina kunskaper om några av våra viktiga pollinerare.

Göran Holmström är journalist och expert på humlor och vildbin och har skri­vit den första boken på svenska om alla Sveriges humlor. Han är numera pen­sionär men skriver om natur i Hemmets Journal, arbetar med vildbin för Art­databanken vid Lantbruksuniversitet, föreläser och anordnar humlevandringar.

Göran kommer att berätta om vildbin och humlor. Det finns 260 arter av vild­bin i landet vilket inte många känner till. Bin och humlor pollinerar och gör en fantastisk insats i det tysta.

Måndagen den 16 mars klockan 18.30

 

Stadsbiblioteket Halmstad

 

 

 

 

 

 

Vårens förväntningar - Inställt

 

Om flytten till Vargaslätten och om längtans vårblommor.

Sid 8 Gerben Tjeeersma

 

Gerben Tjeerdsma är trädgårdsmästaren från Nederländerna som har jobbat på Botaniska Trädgården i Göteborg, på Universeum och på Råda Säteri, där han också haft sin plantskola.

 

Genom Riksförbundet Svensk Trädgård fick Gerben Tjeerdsma förra åretKungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj. I juryns motivering stod bland annat:

 

“Gerben är en av de viktigaste aktörer­na i landet på att förmedla plantor från det enkla till det mer avancerade växt­sortimentet och att sprida kunskap och erfarenhet om dessa växter. Detta gör honom till en engagerad folkbildare.”

 

 Efter nio spännande år i sin Gerbi­anska trädgård på Råda Säteri, där Trädgårdsföreningen gjorde ett besök år 2012, kände han att det var dags att gå vidare och styrde kosan till Vargaslätten i Simlångsdalen.

Ikväll berättar Gerben om flytten hit och om längtans vårblommor. Han har även med sig lite ur sitt sortiment, som vi kan köpa under kvällen.

Föreläsningen anordnas i samarbete med Trädgårdsamatörerna.

Onsdagen den 22 april klockan 18.30 Stadsbiblioteket, Halmstad

 

Förslag om ändring i föreningens stadgar, §4 Medlemsskap, tas upp på årsmötet. Om förslaget bifalles krävs ett andra beslut för att stadgeändringen skall gälla. Andra om­röstningen sker under kvällens möte.

 

 

Växtmarknad

Nu är det dags för vårens växtmarknad, ett utmärkt tillfälle att fynda bland utbudet av vanliga och mera udda växter. Kanske kan du hitta något du letat efter.

Du, som är medlem, är välkommen att sälja av ditt överskott. Vi kommer att ha ett stort lotteri och korvförsäljning.

Anmäl om du vill vara med och sälja dina växter eller annat med anknytning till odling och trädgård, senast 4 maj till Berit Falk, tfn 070-5780002, eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lördag 9 maj klockan 12-14 Granngården i Halmstad

 

 

Tusen Trädgårdar 2020

Den 28 juni kl. 10 -17 är det dags för Sveriges största trädgårdsvisning, Tusen Trädgårdar. Arrangemanget hålls vartannat år med hjälp av tusentals trädgårds-entusiaster. Det unika med Tusen Trädgårdar är att inte bara privata trädgårdar får vara med. Här är även koloniområden, parker, gemensamhetsodlingar och till och med balkonger med. Målet med Tusen Trädgårdar är att visa vilken bredd odlingsintresset i Sverige har och alla är välkomna att öppna upp till sitt paradis och bjuda på sin passion för odling och trädgård.

Alla är välkomna att delta!

Anmäl din trädgård på www.tradgardsriket.se. Mer information om arrange­manget finns på www.tradgard.org/tusen.

 

 

Höstens stora växtmarknad

Hösten – bästa tid att plantera! 

Höstens växtmarknad brukar vara full av härliga växter, både vanliga och mera ovanliga. Kanske hittar du något du länge sökt efter.

Du, som är medlem, är välkommen att sälja av ditt överskott. Vi kommer att ha ett stort lotteri och korvförsäljning. Anmäl om du vill vara med och sälja dina växter eller annat matnyttigt, senast 4 september till Berit Falk, tfn 070-5780002, eller på info@hallandstradgards­forening.se

Lördagen den 12 september klockan 12–14Granngården i Halmstad

 

 

Ljuset, formerna, färgerna - Inställt

Vacker trädgård året om

Maria Dremo Sundström har alltid haft ett starkt intresse för skapande i färg och form och driver Almbacken Trädgårdsdesign i Södra Sandby strax öster om Lund.

I trädgårdsdesignen har hon hittat sitt drömyrke, där kan hon använda sina styrkor och sin passion. Utanför jobbet ägnar hon sig åt familjen, släkt och vänner, den egna trädgården, heminredning och de två hundarna.

Om man planerar sin trädgård efter årstiderna kan man njuta av den hela året. I kväll ger Maria råd och tips hur man kan skapa en trädgård som är vacker året om. Strukturen är viktig, men också vilka växter man kan välja för härlig vinterfägring. Maria kommer att utgå ifrån bilder från den egna trädgården som skänker glädje året om.

Om du är nyfiken hittar du Maria här:

Blogg: almbacken.se

Instagram: @mariapaalmbacken

Oktober. Stadsbiblioteket Halmstad

Eftersom vi inte kunnat boka Klarasalen på Stadsbiblioteket för höstens föreläsningar kommer vi att meddela datum på vår hemsida och på Face­book.

 

 

 

 

 

Framtidens buskar och träd - Inställt

Jakten på morgondagens träd och hur vi lyckas med dem i våra trädgårdar

Henrik Sjöman är landskapsarkitekt och forskare och delar sin tid mellan Göteborgs botaniska trädgård och SLU Alnarp i Skåne. Han fick 2016 priset Årets Trädgårdsbok för boken Träd i urbana landskap och kan höras i radions Odla med P1.

Henrik reser mycket för att se hur träd och buskar beter sig på sina naturliga växtplatser ute i världen. Överallt ser han exempel på växter som skulle funge­ra bra i det svenska klimatet. Han har varit med om att utveckla det så kallade landskapslaboratoriet på Alnarp, där det nu växer en mängd träd och buskar som kanske kommer att platsa som framtidens vintervärda växter här hemma.

Trädexpert Henrik Sjöman pratar framtidens träd, om hur det är möjligt att få sol i en liten radhustäppa med 32 träd och om vilket träd som färgar sovrummet rosa under hösten. Träd är en förutsättning för både håll­barhet och glädje såväl i den privata trädgården som i det offentliga rummet.Föreläsningen anordnas i samarbete med Trädgårds­amatörerna.

November, Stadsbiblioteket Halmstad

Eftersom vi inte kunnat boka Klarasalen på Stads­biblioteket för höstens föreläsningar kommer vi att meddela datum på vår hemsida och på Facebook.

 

 

 

Underkategorier