background

Evenemangskalendern

kalender

 

Design som inspirerar        Måndagen den 15 oktober   kl. 18.30
Stadsbiblioteket, Halmstad

 

"I rosenrött jag drömmer" med Jultillägg   Onsdagen den 28 november kl. 18.30
Stadsbiblioteket, Halmstad

Styrelsen

Ordförande Vivian Tisting, tel. 035-429 80                                                                                                  

Vice ordf Eva Hessel, tel. 035-21 38 60

Sekreterare Kristina Stadler, tel. 035-351 45

Kassör Berit Falk, tel 035-800 02 

Ledamot Anna-Lena Magnusson, tel. 035-481 83

Ledamot Carina Hansson, tel. 070 233 8775

Ledamot Anika Jönsson, tel. 035-707 60

Suppleant Sven Johansson, tel. 035-12 88 64
Suppleant Monika Norrgren, tel. 035-501 42

Valberedning Maj Lindström, sammankallande, tel. 073 835 80 92

Valberedning Irina Karlsson, tel. 070 565 3758

Valberedning Lars-Erik Andersson, tel. 035-536 97

Revisor Birgitta Sevandersson, tel. 035-12 68 00

Revisor Leif Olsson, tel. 035-21 37 54

Revisorssuppleant Birgitta Larsson

Webb-redaktör
Vivian Tisting tel. 035-429 80