background

Evenemangskalendern

kalender
 

 

 

Spännande nävor

Föreläsare Ulla Hårde

Torsdag 28 september      kl. 18.30. Stadsbiblioteket, Halmstad


 

Flor og Fjære

Föreläsare Inger Ekrém

Torsdag 19 oktober          kl. 18.30,

Stadsbiblioteket, Halmstad

 

 

Julrosor - julens vackra budbärare

Föreläsare Carina Larsson

Torsdag 23 november       kl. 18.30,

Stadsbiblioteket, Halmstad

 

 

Styrelsen

Ordförande Vivian Tisting, tel. 035-429 80                                                                                                  

Vice ordförande Inga-Lisa Lindhé, tel. 035-10 12 29

Sekreterare Kristina Stadler, tel. 035-351 45

Kassör Berit Falk, tel 035-800 02 

Ledamot Anna-Lena Magnusson, tel. 035-481 83

Ledamot Eva Hessel, tel. 035-21 38 60

Ledamot Anika Jönsson, tel. 035-707 60

Suppleant Sven Johansson, tel. 035-12 88 64
Suppleant Monika Norrgren, tel. 035-501 42

Valberedning Maj Lindström, sammankallande, tel. 073 835 80 92

Valberedning Krister Johannesson, tel. 0430-920 41

Valberedning Lars-Erik Andersson, tel. 035-536 97

Revisor Birgitta Sevandersson, tel. 035-12 68 00

Revisor Leif Olsson, tel. 035-21 37 54

Revisorssuppleant Birgitta Larsson

Webb-redaktör
Vivian Tisting tel. 035-429 80