background

Evenemangskalendern

kalender                                                                

Vårens förväntningar Onsdagen den 22 april klockan 18.30
Stadsbiblioteket, Halmstad

 

Växtmarknad Lördag 9 maj klockan 12-14
Granngården i Halmstad

 

Styrelsen

Ordförande Vivian Tisting, tel. 035-429 80                                                                                             

Vice ordf Sven Johansson, tel. 070 514 47 03

Sekreterare Carina Hansson, tel. 070 233 87 75

Kassör Berit Falk, tel. 035-800 02 

Ledamot Anna-Lena Magnusson, tel. 073 985 55 72

 

Ledamot Kristina Stadler, tel. 035-351 45

Ledamot Ing-Marie Abrahamsson, tel. 073 936 33 40

Suppleant Daniel Svensson, tel. 070 639 25 83

Suppleant Ulf Svärsudd, tel. 070 615 05 68

 

 

Valberedning Maj Lindström, sammankallande, tel. 073 835 80 92

Valberedning Anna-Greta Bengtsson, 035-10 949

Valberedning Carsten Norrgren, 035-501 42

 

Revisor Birgitta Sevandersson, tel. 035-12 68 00

Revisor Stig Lindé, tel. 035-10 12 29

Revisorssuppleant Birgitta Larsson

Webb-redaktör
Vivian Tisting tel. 035-429 80