background

Evenemangskalendern

kalender

 

 

Årsmöte

Tisdag 26 februari kl. 18.30 Karl XI servicehus, Källegatan 3, Halmstad

Glöm inte att anmäla dig 

 

En återskapad Herrgård

Onsdagen den 13 mars kl. 18.30 Stadsbiblioteket, Halmstad. Entré 50 kr inklusive fika

 

 

Trädgård i kruka

Torsdagen den 11 april kl. 18.30 Stadsbiblioteket, Halmstad. Entré 50 kr inklusive fika

Styrelsen

Ordförande Vivian Tisting, tel. 035-429 80                                                                                             

Vice ordf Sven Johansson, tel. 035-12 88 64

Sekreterare Carina Hansson, tel. 070 233 8775

Kassör Berit Falk, tel 035-800 02 

Ledamot Anna-Lena Magnusson, tel. 035-481 83

Ledamot Kristina Stadler, tel. 035-351 45

Suppleant Daniel Svensson 0706 39 25 83

 

Valberedning Maj Lindström, sammankallande, tel. 073 835 80 92

Valberedning Irina Karlsson, tel. 070 565 3758

Valberedning Lars-Erik Andersson, tel. 035-536 97

Revisor Birgitta Sevandersson, tel. 035-12 68 00

Revisor Leif Olsson, tel. 035-21 37 54

Revisorssuppleant Birgitta Larsson

Webb-redaktör
Vivian Tisting tel. 035-429 80