Hallands Trädgårdsförening

— Hallands Trädgårdsförening

Program

Kära trädgårdsvänner!

Så och så….. Många av er undrar nog vad som händer i trädgårdsföreningen. 2020 har varit ett extremt och annorlunda år för oss alla och det har tyvärr varit nödvändigt att ställa in alla trevliga föreläsningar och även den planerade resan till Skåne och Själland. Genom att planera och anpassa oss till gällande rekommendationer kunde växtmarknaderna genomföras. I årets program satsar vi på arrangemang där vi inte behöver trängas. Kanske måste vi räkna med att det kan bli ändringar i programmet, så ha koll på hemsidan eller Facebook. För många av oss har trädgården varit till glädje och tröst när vi inte kunnat träffa familj och vänner som andra år. Fröerna från fröbytarkvällen kom till användning och vi planerar en sådan kväll i början av året. Vi har valt att låta föreläsningarna vänta och satsar på andra aktiviteter istället där vi kan undvika trängsel; vandring bland tusentals snödroppar och trädgårdsbesök i rosens doft är några exempel. Växtmarknaden är ju en av årets höjdpunkter och det ska vi kunna ordna detta år också. Den som vill kan sälja hemma hos sig eller så kan några slå sig ihop och ha försäljning hos den som har stor plats. Allt för att vi ska kunna hålla ett bra avstånd. Trädgårdsresa? Vi är många medlemmar som tycker om att resa. Att ta av trädgårdshandskarna och packa väskan. Att uppleva stora och små trädgårdar, mässor och parker. Att umgås och dela vår passion. Att äta och dricka, köa till toaletten och packa bussens bagageutrymme fullt med fyndade växter. Och sedan komma hem med kamera och hjärta fulla av inspiration. Pandemin satte stopp för förra årets resa, men vi ger inte upp. Vår önskan är att detta år kunna arrangera en resa i augusti månad. Håll utkik i nästa programblad! Plantskolor och gardencenter har vittnat om hur kärleken och passionen till odlandet i den egna täppan frodades och blommade ut förra året med pandemin jagandes i hälarna. Den trenden kommer vi nog få se några år framöver. Vi hoppas att ni hänger med och tittar in i varandras fina trädgårdar så vi på detta sätt känner att vi är med i en aktiv förening. Att så och så både vår och höst bäddar också för mycket grönska men även väntan och längtan till något nytt. Vi har i år beslutat att skicka ut två programblad, ett för vårens aktiviteter och ett för höstens. Några trädgårdsföretag har velat lämna lite extra rabatter för era växtinköp. Rabatterna hittar ni i programbladet. Bjud in trädgårdsintresserade vänner på våra aktiviteter, de flesta är öppna för alla. I annat fall anges det i programmet. Vi ser gärna att du betalar inträde och lotter med swish.

Vårt swishnummer är 123 675 09 96.

E-post: info@hallandstradgardsforening.se

Kontakt: Ing-Marie Abrahamsson, tel. 0739 363340.

Besök vår hemsida, hallandstradgardsförening.se och facebook.com/hallandstradgardsforening.

Gå in och gilla Hallands Trädgårdsförening så du inte missar någon aktuell information från oss. En uppmaning så här i vintermörkret: vi behöver ditt engagemang och dina kunskaper! Det kan handla om att delta i planeringsarbete, på växtmarknader, i kaffeserveringen eller på annat sätt. Alla behövs och ju fler vi blir desto lättare går det. Det är roligt och givande att jobba tillsammans i Hallands Trädgårdsförening!

Fröbytarkväll – Inställd på grund av Covid-19

Såkurs på Vargaslätten- Inställd på grund av Covid-19

Gerben Tjeerdsma håller en såkurs för oss på Vargaslätten. Han berättar om hur du samlar och förvarar fröer och hur du sår dem. Gerben har arbetat i många år på Göteborgs Botaniska Trädgård och har en gedigen kunskap om hur man får sina frön att gro och bli nya plantor. Detta är ett samarrangemang mellan STA Halland och Hallands Trädgårdsförening. Antalet deltagare är begränsat till 10 personer. Om intresset blir större kan vi planera in ytterligare en kurs. Kostnaden är 500 kr per person. 10 olika fröer, krukor och jord ingår. Anmälan till Sven Johansson sven.johansson99@gmail.com eller tfn 0705 144703. Lördag 13 mars kl. 13.00-15.30.

Promenad bland snödroppar och julrosor

I år bjuder Ronald van Meenigen och Owe Jaktlund in oss till sina trädgårdar i vårvinterskrud. Ronalds Sannagård B&B Gardens i Vinberg, har en parkliknande trädgård i engelsk stil bestående av flera rum och massor med snödroppar. Där bjuds vi på varma drycker, fällar att sitta på och en brasa att värma oss vid. Owe Jaktlunds trädgård i Slöinge innehåller julrosor av många olika slag, stora lundområden, surjordspartier och perennrabatter. För att vi skall sprida ut oss så kan vi välja att besöka Ronald först och vice versa.

Owe Jaktlund, Oktorp 101,Slöinge
Ronald van Meenigen, Sannagård 122, Falkenberg. 

Lördag 20 mars kl. 13.00-16.00.

Kallelse till årsmöte 2021

Söndag 25 april kl.14.00. Hallandsgården, Sofiavägen. I år blir det ett annorlunda årsmöte som vi har flyttat fram och håller utomhus. Vi startar med årsmötesförhandlingar och därefter bjuder föreningen på fika. Anmälan görs till info@hallandstradgardsforening.se eller till Anna-Lena Magnusson, tfn 0739 855572 senast 18 april. Ta gärna med vinster till lotteriet. Varmt välkomna!

Dagordning vid årsmötet 2021

1. Fastställande av röstlängd

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet och vara rösträknare

5. Godkännande av kallelse och dagordning

6. Verksamhetsberättelse för det gångna året

7. Räkenskaperna och föreningens ekonomiska ställning

8. Revisionsberättelse

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av årsavgift

11. Förslag som styrelsen hänskjutit till årsmötet Beslut om stadgeändring.

12. Val av ordförande i föreningen

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av övriga styrelsesuppleanter

15. Val av revisorer

16. Val av revisorsuppleant

17. Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen

18. Motioner

19. Övriga frågor

Stadgeändring

Anledningen till stadgeändring är att Riksförbundet Svensk Trädgård ändrat i sina stadgar och att familjemedlem är fullvärdig medlem med alla förmåner, dock ingen egen tidning. Förslag till ändring i stadgarna vid årsmötet 2021 Nuvarande text: § 4 Medlemskap Varje trädgårdsintresserad person kan bli medlem i föreningen. Medlem i föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård. Familjemedlem, boende på samma adress, kan delta i föreningens aktiviteter men ej utöva beslutsrätt. Nytt förslag: § 4 Medlemskap Medlem i föreningen kan vara 1. Varje trädgårdsintresserad person. 2. Familjemedlem boende på samma adress. Familjemedlem betalar en reducerad familjemedlemsavgift, är fullvärdig medlem och får alla förmåner men erhåller inte förbundets tidning. Beslut om stadgeändring ska fattas av två på varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte. Eftersom förra årets föreläsningar blev inställda och det inte gick att ta ett andra beslut så görs en andra omröstning på årsmötet 2021, se dagordning.

Växtmarknad med avstånd

I år kan det, liksom förra året, bli växtmarknad hemma hos de medlemmar som vill dela med sig av sina plantor. Ett utmärkt tillfälle att fynda bland utbudet av vanliga och mera udda växter. Kanske kan du hitta något du letat efter. Du som är medlem är välkommen att sälja av ditt överskott. Anmäl om du vill vara med och sälja dina växter eller annat med anknytning till odling och trädgård, senast 1 maj till Kerstin Carlson, kerstin.ubm.carlson@hotmail.com, eller info@hallandstradgardsforening.se Kostnad för säljare är 100 kronor, som täcker del av marknadsföringen. Betalas till bankgiro 5858-0382 eller swish 123 675 0996. Betalas vid anmälan. Håll utkik på vår hemsida, där ser du vilka som är med på vårens växtmarknad. 8-9 maj klockan 12.00-15.00.

Norrvikens Trädgårdar i vårskrud

Norrviken har mycket att erbjuda. Trädgården skapades redan i början på 1900-talet av Rudolf Abelin, en visionär i sin tid. Här möter vi Barockträdgården, en stilträdgård i italiensk anda, Vattenträdgården med sina små forsar, fall och dammar som har mycket gemensamt med italienska högrenässansens vattenträdgårdar, Japanska trädgården i en brant och svåråtkomlig ravin. Vi kan också besöka Renässansträdgården, Österländska terrassen med mäktig utsikt över Laholmsbukten och Romantiska trädgården, inspirerad av engelska naturparker. Och i Rudolfs anda – där inget får stå still och stelna – tillkommer också nya upplevelser. 2019 skapades två nya trädgårdar att besöka och upptäcka – Ulla Molins Gröna Rum, en hyllning till Ulla Molin samt Hasses trädgård, som är gjord speciellt för barnen. Det finns mycket att njuta av och när vi behöver en paus eller börjar bli hungriga finns Orangeriet eller Chocolaterian. Vi har blivit erbjudna 10% på entréavgiften som då blir 135 kr. Söndagen 16 maj kl. 11.00. Vi möts vid entrén.

Tre systrar, tre trädgårdar – olika och väldigt vackra

Tre systrar i Laholm, alla med gröna fingrar, öppnar sina trädgårdar för oss en högsommardag. Ulrika har en liten men välfylld innerstadsträdgård omgiven av höga murar. Här frodas många gröna växter som trivs i skugga. Ulrika vann pris som Årets trädgård 2018. Millas trädgård har en ”English cottage”-stil med mycket rosor och andra växter som får klättra lite som de vill. Där är mycket av allt: träd, buskar, blommor, gräs, vatten och sittplatser. I Christinas trädgård finns inte längre någon gräsmatta, men små sittplatser i alla väderstreck, som passar att sitta i vid olika tider på dagen. Onsdagen 16 juni kl. 17.00-20.00 Adresser: Christina Carén, Västerleden 5, 312 33 Laholm Ulrika Carén, Hantverksgränd 1, 312 30 Laholm Camilla Carén Palm, Idrottsgatan 6, 312 32 Laholm.