Hallands Trädgårdsförening

— Hallands Trädgårdsförening

Växtförsäljning

Hostor, ovanliga vitsippor, stenpartiväxter, arisaema, snödroppar.
Mer information
Sven Johansson, Halmstad – sven.johansson99@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hostor, marktäckare, lökar, barrväxter
Ing-Marie Abrahamsson – ordlek@live.se

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx