Hallands Trädgårdsförening

— Hallands Trädgårdsförening

Styrelse

England2017_DSC05056s

Ordförande Pia Arborelius, tel 070 521 32 23

Vice ordförande Daniel Svensson, tel 070 639 25 83

Sekreterare Carina Hansson, tel 070 233 87 75

Kassör Birgitta Cronvall, tel 0706 18 60 08

Ledamot Sven Johansson, tel 070 514 47 03

Ledamot Kerstin Carlsson, tel 073 389 63 96

Ledamot Ann-Christin Hallin tel 073 990 25 96

Suppleant Eva Hässler, tel 070 373 00 52

Suppleant Eva Andersson, tel 070 278 30 36

Valberedning Vivian Tisting, sammankallande, tel 073 613 28 26

Valberedning Eva Hessel, tel 070 666 38 60

Valberedning Carsten Norrgren, tel 076 850 19 42

Revisor Birgitta Sevandersson, tel 073 028 49 98

Revisor Berit Falk, tel. 0705 780 002

Revisorssuppleant Carsten Norrgren, tel 076 850 19 42

Webb-redaktör
Sven Johansson tel 070 514 47 03

Styrelsen: Ann-Christine, Kerstin, Sven, Carina, Daniel, Pia, Eva A, Birgitta. Eva H saknas på bilden.