Hallands Trädgårdsförening

— Hallands Trädgårdsförening

Styrelse

England2017_DSC05056s

Ordförande Vakant

Vice ordf Sven Johansson, tel. 070 514 47 03

Sekreterare Carina Hansson, tel. 070 233 87 75

Kassör Birgitta Cronvall, tel. 0706 18 60 08

Ledamot Anna-Lena Magnusson, tel. 073 985 55 72

Ledamot Ing-Marie Abrahamsson, tel. 073 936 33 40

Ledamot Daniel Svensson, tel. 070 639 25 83

Suppleant Susanne Bronelius, tel. 070 756 86 36

Suppleant Kerstin Karlsson, tel. 073 389 63 96

Valberedning Maj Lindström, sammankallande, tel. 073 835 80 92

Valberedning Anna-Greta Bengtsson, 035-10 949

Valberedning Carsten Norrgren, 035-501 42

Revisor Birgitta Sevandersson, tel. 035-12 68 00

Revisor Stig Lindé, tel. 035-10 12 29

Revisorssuppleant Birgitta Larsson

Webb-redaktör
Sven Johansson tel. 070 514 47 03