Hallands Trädgårdsförening

— Hallands Trädgårdsförening

Styrelse

England2017_DSC05056s

Ordförande Vakant

Vice ordf Sven Johansson, tel. 070 514 47 03

Sekreterare Carina Hansson, tel. 070 233 87 75

Kassör Birgitta Cronvall, tel. 0706 18 60 08

Ledamot Anna-Lena Magnusson, tel. 073 985 55 72

Ledamot Ing-Marie Abrahamsson, tel. 073 936 33 40

Ledamot Daniel Svensson, tel. 070 639 25 83

Suppleant Ann-Christin Hallin tel. 073 990 25 96

Suppleant Kerstin Karlsson, tel. 073 389 63 96

Valberedning Maj Lindström, sammankallande, tel. 073 835 80 92

Valberedning Anna-Greta Bengtsson, 035-10 949

Valberedning Carsten Norrgren, 035-501 42

Revisor Birgitta Sevandersson, tel. 035-12 68 00

Revisor Stig Lindé, tel. 035-10 12 29

Revisorssuppleant Birgitta Larsson

Webb-redaktör
Sven Johansson tel. 070 514 47 03