Hallands Trädgårdsförening

— Hallands Trädgårdsförening

Styrelse

England2017_DSC05056s

Ordförande Pia Arborelius, tel 070 521 32 23

Vice ordförande vakant

Sekreterare Carina Hansson, tel 070 233 87 75

Kassör Birgitta Cronvall, tel 0706 18 60 08

Ledamot Sven Johansson, tel 070 514 47 03

Ledamot Daniel Svensson, tel 070 639 25 83

Ledamot Kerstin Carlsson, tel 073 389 63 96

Ledamot Ann-Christin Hallin tel 073 990 25 96

Suppleant Eva Andersson, tel 070 278 30 36

Suppleant Ulf Paulsson, tel

Valberedning Vivian Tisting, sammankallande, tel 073 613 28 26

Valberedning Eva Hessel, tel 070 666 38 60

Valberedning Monica Waginder, tel

Revisor Birgitta Sevandersson, tel 073 028 49 98

Revisor Berit Clason, tel.

Revisorssuppleant Christer Eriksson, tel

Webb-redaktör
Sven Johansson tel 070 514 47 03

Styrelsen: Ann-Christine, Kerstin, Sven, Carina, Daniel, Pia, Eva A, Birgitta. Eva H saknas på bilden.