Hallands Trädgårdsförening

— Hallands Trädgårdsförening

Styrelse

England2017_DSC05056s

Ordförande vakant

Ledamot & styrelsemötesansvarig Sven Johansson, tel 070 514 47 03

Sekreterare Carina Hansson, tel. 070 233 87 75

Kassör Birgitta Cronvall, tel. 0706 18 60 08

Ledamot Ing-Marie Abrahamsson, tel. 073 936 33 40

Ledamot Daniel Svensson, tel. 070 639 25 83

Ledamot Kerstin Carlsson, tel. 073 389 63 96

Suppleant Ann-Christin Hallin tel. 073 990 25 96

Suppleant Eva Hässler, tel. 035 126338 (035 30052 juni-september)

Valberedning Maj Lindström, sammankallande, tel. 073 835 80 92

Valberedning Anna-Lena Magnusson, tel 073 985 55 72

Valberedning Carsten Norrgren, 035 501 42

Revisor Birgitta Sevandersson, tel. 035 12 68 00

Revisor Berit Falk, tel. 0705 780 002

Revisorssuppleant Birgitta Larsson

Webb-redaktör
Sven Johansson tel. 070 514 47 03