Hallands Trädgårdsförening

— Hallands Trädgårdsförening

Samarbetspartners

.

.

.

.

RABATTER
Dessa företag lämnar rabatter till medlemmarna mot uppvisande av medlemskort:
Strandskatorna, Skintaby smedja, Harplinge
10% rabatt på planteringskärl och blomlådor.
Flora Linnea, Helsingborg
10% rabatt på växter (gäller inte internetbutik).
Bland Träd och Häck, www.blandtradohack.se
Trogen kundrabatt
Höråsens plantskola, Tvååker
!0% rabatt
Trädgårdskompaniet, Haverdal
10 % rabatt
Träslövs Trädgård, Varberg
10 % rabatt
Fler rabatter hittar du i vår tidning Hemträdgården